Świat materii

Podstawowe założenia mechaniki kwantowej

Kluczowe założenia fizyki kwantowej uczą nas, że jesteśmy jednością z naszym wszechświatem, oraz że jesteśmy nierozerwalnie złączeni ze sobą energią, zwaną energią punktu zerowego. U podstaw naszej fizycznej rzeczywistości jesteśmy zbudowani z fotonów o wysokiej energii – czyli najmniejszych cząstek światła i informacji.  Kiedy naprawdę zrozumiesz to przekonanie, otworzy cię ono na nieskończone możliwości interakcji z polem energii punktu zerowego i będziesz mógł czerpać z niego „MOC”.

Foton, jest falą potencjału. Badania dokonane przez brytyjskiego fizyka Thomasa Jounga na początku IX wieku dowodzą, że światło przejawia zarówno cechy cząstki jak i fali, w zależności od obecności obserwatora. Gdy mierzono lub obserwowano wiązkę elektronów zachowywały się w sposób charakterystyczny dla cząstki. Jednak gdy nikt nie patrzył i nie mierzył wzór na płycie fotograficznej tworzył kształt fali. Z tego powodu fizyczna natura światła została określona jako „ zależna od obserwatora”.

 

JESTEŚ TYM, KIM CZYNIĄ CIĘ TWOJE MYŚLI.

 

Wszystko w co wierzysz, co akceptujesz, czego doświadczyłeś i uczyniłeś częścią siebie tworzy wraz z całym twoim polem elektromagnetycznym Twoją Matrycę Energetyczną.  To, czego się dotąd nauczyłeś jest percepcyjną soczewką, której używasz do podświadomego filtrowania informacji zgodnie ze swoim światopoglądem. To, co odbierasz z otaczającego świata przy pomocy pięciu zmysłów uważasz za swoją rzeczywistość. Jednak w istocie, wszystko jest zbudowane z energii, czyli z fali potencjału. Aby coś zmienić w postrzeganym przez Ciebie obszarze rzeczywistości, musisz zmienić strukturę swoich myśli i uczuć. Możesz wtedy w łatwy sposób dokonać splątania, czyli połączenia fotonów z energią pola zerowego, a wiec z każdym możliwym potencjalnym rozwiązaniem.  Łącznikiem jest Twoje serce. A metodą, którą możesz użyć do połączenia energii Twojego serca z energią pola zerowego jest dwupunkt.

[ zaczerpnięte z : „Matryca Enrgetyczna” dr. Richard Bartlett]

 

Zasada rezonansu magnetycznego mówi, że energia drga z określoną częstotliwością, a podobieństwa się przyciągają. Teorie drgań potwierdza fizyka kwantowa – wszystko jest energią, falą, a to znaczy że drga z określoną częstotliwością. Materia również jest w nieustannym ruchu cząstek. W swojej rzeczywistości doświadczasz tego, z czym rezonujesz i z czym pozostajesz w harmonii drgań.

powrót TUTAJ